Sakura Fubuki

Street

VARIETY

追加日 2016-12-01 (AIR)

BPM 175

LEVEL CONST TOTAL NOTES
BAS33.0430
ADV77.0618
EXP99.21040
MAS1212.51535

※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査